افزایش لایک و فالوور

افزایش لایک و فالوور

در صورتی که می خواهید شاهد افزایش فالوور اینستاگرام و افزایش لایک اینستاگرام خود باشید، باید یکی از کاربران فعال این شبکه اجتماعی باشید. هم چنین پست های خود را در ساعاتی که اکثر کاربران در اینستاگرام حضور دارند، منتشر کنید تا بهتر دیده شود. کاربران فعال روزی حداقل 3 پست و با فاصله زمانی…